Open Dagen RSG Simon Vestdijk

Open Dagen RSG Simon Vestdijk

Harlingen – 7 februari 2018 Franeker – 8 februari 2018
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Visser ATR

Visser ATR

U wilt toch ook de beste prijs voor uw oud ijzer en metalen? Bekijk onze prijzen!
Lees verder...
Een gezellig avondje uit!

Een gezellig avondje uit!

Koffie, Lunch, Borrel & Diner! Met de kinderen of met een groep, bij Eetcafé De Lachende Koe in Harlingen kan dat.
Lees verder...
Spaar sneller met de PLUS app

Spaar sneller met de PLUS app

Als je er nu gebruik van maakt ontvang je 10 extra zegels. Dat tikt aan!
Lees verder...
Alinex

Alinex

Regionaal uitzendbureau met verantwoordelijkheidsgevoel. Alinex is de regionale leverancier van flexibel personeel en 24/6 bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans advocaten

Grijmans advocaten

Scheiden vanaf € 130,= all inn vraag naar de mogelijkheden. Locaties in Harlingen en Bolsward. Gratis inloopspreekuur!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Vanaf 10 november wegens winterstop gesloten. Groepen kunnen op verzoek een rondleiding boeken. Rond 1 april 2018 gaan we weer open.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de verschillende producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...
Westcord Hotels

Westcord Hotels

Wil jij werken bij een van de WestCord Hotels op Vlieland, Terschelling of Ameland? Bekijk de actuele vacatures bij WestCord Hotels op de Wadden. Solliciteer direct!
Lees verder...

Vacature: Algemeen Directeur gemeente secretaris

07-11-2017

HARLINGEN - Door het vertrek van de huidige functionaris zijn wij in deze dynamische context op zoek naar een nieuwe Algemeen Directeur - Gemeente Secretaris.

Een inspirerende en verbindende strateeg met oog voor de menselijke maat. Boegbeeld van de organisatie met visie en gevoel voor de eigenheid van Harlingen. Stevige, stabiele en op samenwerking gerichte /man/vrouw die innovatief meebouwt aan de ontwikkeling van gemeente Harlingen.

 

Het bestuur

De gemeenteraad van Harlingen telt zeventien leden en bestaat uit negen fracties en is als volgt samengesteld: PvdA 3 zetels, CDA 3 zetels, Harlinger belang 3 zetels, VVD 2 zetels, D66 2 zetels, Wad’n Partij 1 zetel, Ouderen Politiek Actief 1 zetel, Christen Unie 1 zetel en GroenLinks 1 zetels.

Naast de burgemeester kent het college van B&W drie wethouders van de volgende partijen: Harlinger Belang, PvdA en CDA.

 

De organisatie

De gemeentelijke organisatie omvat ruim 150 medewerkers (125 FTE) Binnen de gemeentelijke organisatie is sprake van integraal management op twee niveaus, te weten op het niveau van de managers en de teamleiders. In onderstaand organogram treft u de diverse teams aan. 
 

Meer informatie treft u aan op http://www.harlingen.nl/

 

Aan het hoofd van de organisatie staat de algemeen directeur – gemeentesecretaris. Samen met de manager van de afdeling Beleid en Regie en de manager Dienstverlening en Ondersteuning vormt de algemeen directeur - gemeentesecretaris het managementteam.

De algemeen directeur - gemeentesecretaris adviseert het college over strategieontwikkeling en is belast met sturing en control op resultaten, kwaliteit en integraliteit van beleid en uitvoering.

 

De functie omvat de reguliere taken en functie-elementen:

 • Eerste adviseur en ondersteuner van het College van B&W;
 • Eindverantwoordelijke voor ambtelijke organisatie;
 • Boegbeeld van de organisatie;
 • Bestuurder in de zin van de WOR;
 • Deelnemer aan driehoeksoverleg (burgemeester, secretaris en griffier);
 • Gesprekspartner van de samenwerkingspartners in de regio. 

 

De algemeen directeur - gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor:

 • Het aansturen van de ambtelijke organisatie en de ontwikkeling en het functioneren ervan;
 • Het formuleren, bewaken en coördineren en (doen) realiseren van doel- en taakstellingen van de organisatie;
 • De kwaliteit, kwantiteit, termijn alsook doorlooptijd van de ambtelijke adviezen, producten en/of diensten van de organisatie;
 • Het direct leidinggeven van de afdelingsmanagers. 

 

Eerste adviseur en ondersteuner van het College van B&W

Als eerste adviseur en ondersteuner van het college geeft de algemeen directeur - gemeentesecretaris gevraagd en ongevraagd advies en brengt hij/zij deskundigheid (pro)actief in. Deze rol vraagt het vermogen te kunnen schakelen tussen strategische, tactische en operationele zaken, tussen korte en lange termijn thema’s en tussen hoofdlijn en detail. De algemeen directeur - gemeentesecretaris is politiek-bestuurlijk gevoelig, kent de hoofdlijnen, maar ook de risico’s en details waar het de (bestuurlijke) gevoelige dossiers betreft en brengt die in. De algemeen directeur - gemeentesecretaris draagt bij aan teamvorming en visievorming van het college.

 

Schakel tussen bestuur en organisatie

De algemeen directeur - gemeentesecretaris is de schakel tussen bestuur en ambtelijke organisatie. De algemeen directeur - gemeentesecretaris stimuleert een helder bewustzijn over de onderscheiden rollen van bestuur, management en medewerkers, ook als de bestuurlijke betrokkenheid op de uitvoering groot is. De algemeen directeur - gemeentesecretaris heeft een belangrijke voorbeeldfunctie met name in het consistent handelen en in betrokkenheid naar medewerkers.

 

Samenwerking met burgemeester

De algemeen directeur - gemeentesecretaris vormt samen met de burgemeester een hecht koppel. Kernbegrippen in deze samenwerking zijn wederzijds vertrouwen, open communicatie en respect voor ieders competenties, de specifieke rollen en de bevoegdheden.  

 

Driehoek

De uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de burgemeester, de algemeen directeur - gemeentesecretaris en de griffier draagt door de korte lijnen en korte afstand een informeel karakter.

 

Organisatie en medewerkers

De afgelopen jaren is in de organisatie energie gestoken in het investeren in mensen én het scheppen van structuur en duidelijkheid. De komende jaren vraagt ontwikkeling van de medewerkers op onderwerpen als cultuur, (persoonlijk) leiderschap, toekomstbestendige functievervulling en daarbij gevraagde competentie ontwikkeling zijn aandacht. Voor de organisatie zijn onderwerpen als strategisch opleiden, innovatie (kracht), werkplekinrichting en digitalisering van belang.

Genoemde onderwerpen zijn beschreven en vervat in het project ‘Harlingen op Koers’. Dit zal veel aandacht en betrokkenheid van de algemeen directeur - gemeentesecretaris vereisen. Van de algemeen directeur - gemeentesecretaris wordt verwacht dat deze, met alle medewerkers, vorm en inhoud geeft aan deze opgaven en vooral boegbeeld is.

 

Ondernemingsraad (OR)

Naast de formele overlegvergaderingen met de bestuurder vindt regelmatig informeel overleg plaats. De OR hecht waarde aan vroegtijdige bespreking van voorgenomen besluiten, transparantie en open communicatie. Het programma ‘Harlingen op Koers’ staat ook bij de OR hoog op de agenda. De algemeen directeur - gemeentesecretaris mag van de OR hierin een innovatieve, kartrekkende en enthousiasmerende rol innemen.

 

In Harlingen

Van de algemeen directeur - gemeentesecretaris van Harlingen wordt verwacht dat deze de belangen van de gemeente, de inwoners, de ondernemers en het maatschappelijk middenveld kent en aanvoelt. De algemeen directeur - gemeentesecretaris investeert in en onderhoudt een relevant netwerk, dat kan worden ingezet om zowel bestuur als ambtenaren te faciliteren. Hij/zij is zichtbaar, neemt initiatief en verbindt mensen en ideeën om samen de doelen van de gemeente te verwezenlijken. Daar waar nodig verbindt de algemeen directeur - gemeentesecretaris zich als aanjager en regievoerder aan een aantal majeure en voor de gemeente belangrijke projecten.

 

Regionale samenwerking

Rond gemeente Harlingen vindt een nadrukkelijke clustering van gemeenten plaats. De gemeente Harlingen zelf blijft zelfstandig. 
Harlingen én zijn omringende gemeenten hebben er alle belang bij om te onderzoeken hoe zij de wettelijke taken en de ambities van elk van de gemeenten zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen verwezenlijken. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. De algemeen directeur - gemeentesecretaris van Harlingen wil daar graag een initiërende en entamerende rol in spelen. 

 

Persoonsprofiel

De algemeen directeur - gemeentesecretaris

 • Is een luisterende, begripvolle en inspirerende leider die de persoon achter de medewerker ziet;
 • Is in staat om waardering te laten blijken bij goede prestaties, heeft een participatieve stijl van besluitvorming en heeft een geringe sociale afstand tot de medewerkers;
 • Is gericht op het onderhouden en ontwikkelen van gewenste sociale structuren en hecht aan sturing op functionele doelen en taakstellingen;
 • Is verantwoordelijk en hecht aan het afmaken/volmaken van afgesproken processen en projecten;
 • Is stabiel, samenbindend en omgevingsbewust. 

 

Functie-eisen

U als algemeen directeur - gemeentesecretaris

 • heeft een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in een bestuurskundige richting;
 • heeft tenminste 5 jaar ervaring in strategische managementfuncties bij de (gemeentelijke) overheid;
 • heeft ervaring met het als eindverantwoordelijke aansturen van strategische projecten;
 • bent benaderbaar, neemt ideeën van medewerkers over en zoekt draagvlak voor belangrijke beslissingen;
 • heeft ruime ervaring met bestuurlijke processen en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet deze als adviseur adequaat in te vullen;
 • heeft ruime ervaring om als ambassadeur binnen en buiten de gemeente kansen te creëren en deze in de uitwerking scherp te volgen. U kan zich in dat kader vloeiend uitdrukken in de Engelse taal. 

 

Arbeidsvoorwaarden/honorering

Gemeente Harlingen biedt een dienstbetrekking van 1,0 FTE en een dienstverband voor de periode van een jaar met de intentie deze daarna om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Gemeente Harlingen biedt een salaris van maximaal € 7.215,-- bruto per maand (schaal 15 van CAR/UWO) afhankelijk van uw achtergrond en ervaring. Dit is exclusief een IKB budget van 16,3 procent.

 

Uw reactie

De begeleiding van deze procedure is in handen van Roel Jasper van roel&jasper. Hij wordt ondersteund door Melanie Pieters en Marjan Corbière. Ze zijn voor nadere informatie bereikbaar via telefoonnummer 050-3112502. 


 

Denkt u (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie algemeen directeur – gemeentesecretaris van gemeente Harlingen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV vóór 20 november a.s. te sturen aan roel&jasper, via onderstaand formulier. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Solliciteer op deze vacature.

Gemeente

Meer nieuws

Verkeer rijdt over de nieuwe N31 door Harlingen

07-11-2017

HARLINGEN - Na een bouwperiode van bijna 2 jaar was het vanochtend om 6.30 uur zover.

EHBO en Reanimatie cursussen

07-11-2017

HARLINGEN - De afdeling Harlingen van de knv. EHBO organiseert, bij voldoende deelname weer een aantal cursussen.

V.V.H. dames verliezen teleurstellend in eigen huis

07-11-2017

HARLINGEN - Deze thuiswedstijd speelden we tegen VoVeSa dames 1 uit Sint Annaparochie.

Reacties

Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Visie Events Visie Events Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Faber Lederwaren en Bijouterieën Faber Lederwaren en Bijouterieën Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Almamater Almamater Karsten Wonen Karsten Wonen ForHim Menswear ForHim Menswear Copini Opticiëns Copini Opticiëns Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Wereldwinkel Harlingen Wereldwinkel Harlingen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Plus Lunenborg Plus Lunenborg Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus VVV Harlingen VVV Harlingen Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt IJssalon Min12 IJssalon Min12 Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Dio Jurien Dio Jurien Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant BENG Evenementen BENG Evenementen Haarmode Cats Haarmode Cats Hubo-Faber Hubo-Faber Zensa Moda Zensa Moda Atelier de Groot Atelier de Groot Albert Heijn Harlingen Albert Heijn Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Ons Food&Wine Ons Food&Wine HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Hema Harlingen Hema Harlingen Brasserie de Jasmijn Brasserie de Jasmijn Eetcafé De Lachende Koe Eetcafé De Lachende Koe Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Vogelaar Audio Vogelaar Audio Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas
Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Hubo-Faber Hubo-Faber Plus Lunenborg Plus Lunenborg VVV Harlingen VVV Harlingen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Zensa Moda Zensa Moda