U bent hier: Home Nieuws Reactie rederij EVT op publicaties in de pers

Reactie rederij EVT op publicaties in de pers

TERSCHELLING - Rederij Doeksen heeft naar aanleiding van de uitspraak van het CBb van maandag 15 april de publiciteit gezocht.

Reactie rederij EVT op publicaties in de pers

Spathoek EVT. Foto: Dorus Breidenbach

Reactie rederij EVT op publicaties in de pers

De uitspraak van het CBb heeft echter niets veranderd aan de vanaf 2007 geldende afspraken tussen rederij Doeksen, gemeente en overheid voor de veerdienst van en naar Terschelling (ODC). De uitlatingen van rederij Doeksen insinueren dat met de uitspraak van het CBb deze situatie ten nadele van rederij Doeksen is gewijzigd. Dit is niet juist. EVT reageert hierbij door de feiten nog eens op een rijtje te zetten.


EVT is in 2005 ontstaan uit onvrede met de dienstverlening van rederij Doeksen en met de wens om meer inspraak in de veerdienst van en naar Terschelling voor eilandbewoners en –bezoekers te creeëren. Paul Melles, de directeur van rederij Doeksen heeft in zijn blog van 6 juni 2012 erkend dat zijn rederij in de jaren vóór oprichting van EVT monopolistische trekjes vertoonde. EVT heeft de daad bij het woord gevoegd en in 2005 de overheid gevraagd om ook met EVT een openbaar dienstcontract (ODC) voor de verbinding van en naar Terschelling aan te gaan. Dit verzoek is afgewezen. Er zou één ODC komen en dat zou met rederij Doeksen worden gesloten. EVT zou echter volgens de Minister in ieder geval onder het zogenaamde medegebruik van het ODC kunnen varen. Het ODC biedt rederij Doeksen namelijk geen exclusiviteit.


In december 2007 hebben Paul Melles, directeur van rederij Doeksen, de Terschellinger burgemeester Visser en toenmalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga het ODC voor Terschelling getekend. Het glas champagne werd geheven op het feit dat eindelijk na “7 intensieve jaren van onderhandeling” het ODC voor Terschelling was ondertekend. In dat ODC was een mogelijkheid voor medegebruik opgenomen en rederij Doeksen heeft daar destijds heel bewust voor getekend. Daarmee ontstond voor het eerst sinds het bestaan van Doeksen de mogelijkheid tot kleinschalige concurrentie.


Dat vervolgens EVT daadwerkelijk een schip kocht in 2008 en alle administratieve procedures heeft doorlopen om een veerdienst te mogen onderhouden is algemeen bekend. EVT moest die veerdienst onder het in het ODC geregelde medegebruik uitvoeren. Wat precies dat medegebruik inhoudt, is bij het bredere publiek minder bekend. EVT mag als medegebruiker gebruik maken van de restcapaciteit die niet door (hoofdgebruiker) rederij Doeksen wordt gebruikt. Die restcapaciteit is vanaf 2008 door de Staat, de gemeente en rederij Doeksen beperkt door aanvullende regelingen die zijn aangeduid met termen als ‘havenbenadering’, ‘venstertijden’, ‘bloktijden’, ‘frictietijden’, ‘extra afvaarten voor de hoofdgebruiker’ en ‘kruisende verkeersstromen’. Een citaat uit een memo van Rijkswaterstaat (de toezichthouder) van 6 oktober 2009 over de restcapaciteit die dan nog overblijft, geeft een beeld van de beperkingen waar EVT in de praktijk mee te maken heeft:


"Het rooster van TSM/Doeksen wisselt echter per dag, extra afvaarten + inzet meerdere boten, de dienstregeling van de overige medegebruikers, het tegengaan van kruisende verkeersstromen op Terschelling en de zgn. havenbenadering te Harlingen maken dat van dag tot dag bekeken moet worden wat de mogelijkheden voor EVT zijn. De mogelijkheden voor EVT in de praktijk zijn dan aanzienlijk minder en stelt EVT niet in staat een betrouwbare en rendabele dienstregeling te varen. 1 maximaal 2 afvaarten per dag zijn gezien de beperkte restcapaciteit mogelijk."

 

Ondanks deze beperkte restcapaciteit, is EVT over de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige rederij met inmiddels 21 aandeelhouders en voert zij sinds 2008 een zo betrouwbaar mogelijke dienstregeling gedurende het hele jaar uit – dus ook in de wintermaanden – voor alle reizigers van en naar Terschelling. Dat EVT de krenten uit de pap zou halen, is dus onjuist. Doeksen krijgt de pap met krenten voorgeschoteld en EVT moet het met de rest(capaciteit) doen. Dat zijn de feiten.


Daar komt nog eens bij dat EVT regelmatig rederij Doeksen heeft benaderd met het voorstel om in overleg de afvaarten die door rederij Doeksen als ‘onrendabel’ worden gedefinieerd, over te nemen. Helaas wordt hier vanuit rederij Doeksen voortdurend afwijzend op gereageerd. Dit aanbod staat echter nog steeds.


De concessie

Uiteraard is het moeilijk te verteren voor rederij Doeksen dat de door de overheid beloofde concessie niet ingaat, vanwege de beslissing van het CBb. Het is echter niet zo dat deze beslissing van het CBb niet te verwachten was. Ook de Raad van State had zich immers in 2009 in zijn advies over de concessieregelgeving al zeer kritisch uitgelaten. EVT heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat een belofte van de Minister onvoldoende is om te kiezen voor een exclusief concessiestelsel. Het CBb heeft deze kritiek terecht serieus genomen door een aantal vragen aan het Europees Hof voor te leggen.
 

De aangekondigde consequenties die rederij Doeksen in het openbare debat verbindt aan het uitblijven van een onmiddellijke uitspraak van het CBb – zoals snijden in kosten ten laste van werknemers en reizigers – zijn en blijven een eigen afweging van rederij Doeksen. Ten eerste geeft rederij Doeksen tot op heden – zelfs aan de verantwoordelijk minister – geen inzage in de cijfers. Ten tweede wist Rederij Doeksen dat deze beslissing van het CBb te verwachten was (Paul Melles heeft er in zijn blog van 8 juni 2012 nog op gewezen) en vindt het medegebruik van EVT plaats onder de voorwaarden die Doeksen zelf met de Staat en gemeente Terschelling in 2007 is overeengekomen.


EVT wacht met respect verdere uitspraken van de rechter af. De overheid blijft ondertussen verantwoordelijk voor het waarborgen van een goedkope, kwalitatief goede en structurele veerdienst. EVT blijft openstaan voor alle mogelijke ideeën of vormen van samenwerking om haar doelstelling waar te maken om voor de lange termijn een betaalbare, kwalitatief goede en structurele veerdienst in stand te houden met zoveel mogelijk inspraak voor eilandbewoners en -bezoekers. Zonder handreiking van overheid of rederij Doeksen, blijft EVT die doelstelling zelfstandig nastreven. Dat EVT die doelstelling niet zomaar zal laten vallen, heeft zij in de afgelopen 8 jaar bewezen.

Document acties
gearchiveerd onder: ,