U bent hier: Home Nieuws Geslaagden rsg Simon Vestdijk

Geslaagden rsg Simon Vestdijk

HARLINGEN - Hier kunt u alle geslaagden van het rsg Simon Vestdijk vinden.

Geslaagden rsg Simon Vestdijk

Harlingenboeit.nl feliciteert alle geslaagde leerlingen van harte met het behalen van hun diploma!

rsg Simon Vestdijk Harlingen

 

Basis Beroeps Dienstverlening en Commercie

4VMBB-D&C

Kamal Azzouzi, Harlingen; Menno Banga, Harlingen; Manon Bouma, Harlingen; Femke Haijma, Harlingen; Mandy Kwast, Harlingen; Demi de Looze, Harlingen; Wendel van Merode, Harlingen; Cato Nuiten, Harlingen; Charissa Portier, Wijnaldum; Nathalie Quarré, Harlingen; Aisha Schoot, Harlingen; Jente van der Veen, Harlingen; Diana van der Zee, Harlingen.

 

Basis Beroeps Techniek en Ondernemen:

4VMBB-T&O

Stefan Erents, Harlingen; Nicky Geldersma, Midlum; Quentin Jorna, Harlingen; Dennis Kolkman, Harlingen; Gabriël van Netten, Harlingen; Sietske Santema, Harlingen.

 

Kader Beroeps Dienstverlening en Commercie

4VMKB-D&C

Gabriëlle Akkerman, Arum; Sanne Alosery, Harlingen; Jan Pieter Anema, Harlingen; Eva Bank, Harlingen; Anouk Breek, Harlingen; Manon Cazemier, Harlingen; Femke Cornelisse, Arum; Janny Epema, Arum; Tjarda Helvrich, Harlingen; Natalja Helvrich, Harlingen; Robin Johansen, Harlingen; Nienke Muskens, Herbaijum; Esther van der Pol, Harlingen; Anniek Punt, Wijnaldum; Jordy Tigchelaar, Harlingen; Merle Visser, Tzummarum; Michelle de Vries, Sexbierum.

 

Kader Beroeps Techniek en Ondernemen:

4VMKB-T&O

Joël Tuntelder, Midlum; Bas van der Vlies, Kimswerd.

 

MAVO:

4MAVO

Jelmer Alta, Harlingen; Leanne van Balen, Pingjum; Bentum Bierema, Terschelling; Daniëlle Boorsma, Harlingen; Jan Bootsma, Harlingen; Emma van Deutekom, Harlingen; Myrthe Dijkstra, Menaldum; Cecilia Domingos, Harlingen; Pieter Frölich, Kimswerd; Niels de Graaf, Terschelling; Frederique Groenendaal, Franeker; Anna de Groot, Harlingen; Hein Douwe Havik, Harlingen; Jedidja Hiemstra, Harlingen; Remco Hoogerman, Harlingen; Ruben van Horick, Harlingen; Erwin Kamstra, Franeker; Celina Kats, Harlingen; Andries Kiewied, Harlingen; Nick van der Kooi, Harlingen; Patrick Kootje, Harlingen; Gwenda Kuipers, Arum; Robin de Lange, Harlingen; Fleur Meijer, Franeker; Florian Missaglia, Harlingen; Nina Nadema, Harlingen; Gerben Nauta, Harlingen; Lars Nauta, Harlingen; Marit Noordenbos, Oosterbierum; Lynn Oegema, Harlingen; Myrthe Offenga, Harlingen; Wouter Posthumus, Harlingen; Marith Radix, Franeker; Dzjela Samedova, Harlingen; Monica Schaafsma, Harlingen; Marc Swiers, Harlingen; Nick van der Tol, Harlingen; Sjoukje van der Tol, Midlum; Douwe van Velzen, Harlingen; Hidde Verhoog, Franeker; Maarten Vlieger, Harlingen; Renate Vlietstra, Harlingen; Laura Weewer, Harlingen; Jeroen Wesseloo, Harlingen; Nathan Westra, Wijnaldum; Marijn de Wit, Franeker; Geesje van der Zee, Harlingen; Julia Zivkovic, Harlingen; Robin Zuidema, Arum.

 

HAVO:

5 HAVO

Gijs Balkema, Terschelling; Jurre Beeksma, Harlingen; Rick Beimers, Franeker; Jochem Bierema, Terschelling; Julie Bonnema, Harlingen; Britt Bonnema, Harlingen; Bernard Boorsma, Franeker; Ruben Bosga, Harlingen; Evelien Bosgra, Franeker; Nynke Bouma, Harlingen; Mick Brants, Franeker; Aike de Bruin, Terschelling; Alicia Conway, Harlingen; Jaap van Dijk, Achlum; Hanneke Dijkstra, Harlingen; Cecillia van Dongen, Tzummarum; Margot van der Ende, Terschelling; Lotte Fokkens, Terschelling; Tristan Fopma, Harlingen; Alyssa van der Galiën, Harlingen; Tjitske van Gelder, Midlum; Coert Gillissen, Harlingen; Max Göbel, Pingjum; Femke Goudberg, Terschelling; Lily ter Heege, Terschelling; Mark Heslinga, Franeker; Robert Heslinga, Franeker; Jasper Hoekstra, Franeker; Reinder Hogenhout, Kimswerd; Meliha Hommes, Franeker; Geertje van der Horst, Zurich; Anke van der Horst, Zurich; Jelle Hutting, Harlingen; Melissa van IJsseldijk, Terschelling; Pieter Ruurd Illes, Harlingen; Mara de Jager, Vlieland; Ronald de Jong, Tzummarum; Femke Kikstra, Tzummarum; Kasper van de Kolk, Harlingen; Tika Leinenga, Franeker; Sigrid van der Meer, Tzummarum; Tim Miedema, Terschelling; Gwen Miedema, Terschelling; Egas Miedema, Harlingen; Marije Mier, Terschelling; Iwona van der Molen, Harlingen; Kolinda Mollema, Harlingen; Sven Nagel, Harlingen; Ilse van den Nieuwenhuizen, Kimswerd; Wessel Onnes, Harlingen; Machtelt Osinga, Tzummarum; Romee Otten, Harlingen; Thirza Piebenga, Harlingen; Duncan Pol, Harlingen; Peter Posthuma, Harlingen; Elize Posthumus, Harlingen; Mark Pranger, Franeker; Dennis Riem, Harlingen; Lisette Roos, Terschelling; Anne-Wies Schaap, Terschelling; Anna Schurer, Franeker; Ellia Smeding, Harlingen; Sasha Soolsma, Harlingen; Wimer Jon Sprenger, Harlingen; Kars Talhout, Harlingen; Natasja Tolsma, Franeker; Marriët Twijnstra, Harlingen; Rimmert Vellinga, Franeker; Geeske Verhaagen, Harlingen; Mirjam Vis, Kimswerd; Kiki Visser, Terschelling; Floris Visser, Ried; Nadine de Vries, Sexbierum; Savannah Westerdaal, Harlingen; Esther Wijbenga, Arum; Rick ten Wolde, Harlingen; Myrthe van der Zee, Franeker; Marrit Zeinstra, Peins; Berber Zorgdrager, Terschelling; Nienke Zorgdrager, Terschelling.

 

Atheneum:

6 Atheneum

Britt van Akker, Franeker; Nesme Alidani, Franeker; Ilse Attema, Harlingen; Durk Bakker, Sexbierum; Myrthe Bergsma, Arum; Attie Boersma, Minnertsga; Rinske Bouma, Ried; Bo-Britt Breukelaar, Hitzum; Pien Christiaanse, Terschelling; Laura Damstra, Terschelling; Lolke Dijkstra, Franeker; Nynke Douma, Harlingen; Jouke Feenstra, Harlingen; Laura Galema, Harlingen; Eric van der Heide, Harlingen; Jelle Hofman, Terschelling; Arjanne Jansma, Franeker; Nynke de Jong, Franeker; Dorina de Jong, Terschelling; Yaël de Keijzer, Harlingen; Katie van der Laan, Midlum; Floor Logemann, Harlingen; Moniek Maljaars, Franeker; Rianne van der Meer, Harlingen; Joost Meijer, Franeker; Denise Mensonides, Harlingen; Jurjen Oosting, Harlingen; Manya Paardenkooper, Franeker; Daniël Postuma, Harlingen; Doutsen Reijenga, Franeker; Martine van Sluis, Harlingen; Caroline Tichelaar, Midlum; Sibrecht Veenstra, Franeker; Danielle Visser, Harlingen; Max van Vliet, Kimswerd; Willeke Weewer, Sexbierum; Lisa van Wier, Peins; Mark Jan Ykema, Franeker; Wibo Ypma, Franeker; Rienk Zorgdrager, Terschelling.

 

 

rsg Simon Vestdijk Franeker

 

MAVO:

4F-MAVO:

Jurre Baarsma, Harlingen; Kune Bijlsma, Menaldum; Eva Boksem, Menaldum; Tycho de Groot, Menaldum; Lisa Langerak, Franeker; Vera Peters, Franeker; Robin van der Pol, Franeker; Harmen Schuitmaker, Slappeterp; Welmoed Schuitmaker, Slappeterp; Yannick Strampel, Franeker; Lennard Terpstra, Dronryp; Jort van der Zee, Harlingen.

 

Mavo-Sport:

4F-MAVO-Sport

Erwin Dijkstra, Harlingen; Pernille Stockmann, Dronryp; Robin de Visser, Franeker; Rick de Warle, Wjelsryp.

 

MAVO-Zorg:

4F-MAVO-Zorg

Mark Boender, Harlingen; Karlijn Bouwhuis, Lemelerveld.

 

Basis Beroeps Sport Dienstverlening en Veiligheid:  

4F-VMBB-SDV

Don Broeren, Arum; Menno Hiemstra, Franeker; Beau Nielsen, Harlingen; Jesse Terpstra, Franeker; Tymo Terpstra, Franeker; Jan Sjouke Weewer, Sexbierum.

 

Basis Beroeps Zorg en Welzijn:

4F-VMBB-ZW

Dylan Gratama, Sexbierum; Michelle de Jong, Tzummarum; Herriëtte Monsma, Dongjum; Jildert Veltman, Dronryp; Melanie Wilpstra, Franeker.

 

Kader Beroeps Sport Dienstverlening en Veiligheid:

4F-VMKB-SDV

Ron Bicker, Wjelsryp; Nick van der Harst, Franeker; Evert Auke Hiemstra, Menaldum; Bouke Lokhorst, Franeker; Haye Rombout, Franeker; Alischa Sinnema, Harlingen.

 

Kader Beroeps Zorg en Welzijn:

4F-VMKB-ZW

Iris Bakker, Menaldum; Daniëlle Bouwman, Menaldum; Simone van der Heij, Franeker; Ruben Houtsma, Oosterbierum; Lize Kramer, Achlum; Jannie Rienks, Boer; Remco Roosma, Franeker; Daniël Smit, Menaldum; Romy Swart, Franeker; Angela Vellinga, Franeker; Samantha Veltman, Dronrijp; Bodil de Vicq de Cumptich, Franeker.

 

Document acties
gearchiveerd onder: