Open Dagen RSG Simon Vestdijk

Open Dagen RSG Simon Vestdijk

Harlingen – 7 februari 2018 Franeker – 8 februari 2018
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Visser ATR

Visser ATR

U wilt toch ook de beste prijs voor uw oud ijzer en metalen? Bekijk onze prijzen!
Lees verder...
Een gezellig avondje uit!

Een gezellig avondje uit!

Koffie, Lunch, Borrel & Diner! Met de kinderen of met een groep, bij Eetcafé De Lachende Koe in Harlingen kan dat.
Lees verder...
Spaar sneller met de PLUS app

Spaar sneller met de PLUS app

Als je er nu gebruik van maakt ontvang je 10 extra zegels. Dat tikt aan!
Lees verder...
Alinex

Alinex

Regionaal uitzendbureau met verantwoordelijkheidsgevoel. Alinex is de regionale leverancier van flexibel personeel en 24/6 bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans advocaten

Grijmans advocaten

Scheiden vanaf € 130,= all inn vraag naar de mogelijkheden. Locaties in Harlingen en Bolsward. Gratis inloopspreekuur!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Vanaf 10 november wegens winterstop gesloten. Groepen kunnen op verzoek een rondleiding boeken. Rond 1 april 2018 gaan we weer open.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de verschillende producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...
Westcord Hotels

Westcord Hotels

Wil jij werken bij een van de WestCord Hotels op Vlieland, Terschelling of Ameland? Bekijk de actuele vacatures bij WestCord Hotels op de Wadden. Solliciteer direct!
Lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente Harlingen week 26-2017

28-06-2017

HARLINGEN - Hieronder de bekendmakingen van de Gemeente Harlingen in een handig overzicht.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 22-6-2017, Stichting Horizontoer, aanvraag voor het organiseren van een muziekfestival op 4 augustus 2017 van 18.00 uur tot 01.00 uur in het Entrepotgebouw te Harlingen.
 • 20-6-2017, Chicken Butler, aanvraag voor het plaatsen van een terras bij Chicken Butler, Voorstraat 7 te Harlingen.
 • 19-6-2017, Puur Frituur, aanvraag voor het plaatsen van een terras bij Puur Frituur, Grote Bredeplaats 31 te Harlingen.
 • 19-6-2017, Pizzeria Pompeï, aanvraag voor het toevoegen van twee leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning van pizzeria Pompeï, Grote Bredeplaats 13 te Harlingen.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 22-6-2017, HMHC hockeyclub Harlingen, ontheffing verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de slot(familie)dag van de HMHC hockeyclub op 25 juni 2017 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
 • 22-6-2017, Dorpsfeest commissie, ontheffing verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het dorpsfeest Midlum van 30 juni t/m 2 juli 2017.
 • 22-6-2017, Dorpsfeest commissie, vergunning verleend voor het organiseren van het dorpsfeest Midlum van 30 juni t/m 2 juli 2017 op het A.G. Hibma terrein te Midlum.
 • 22-6-2017, Hofnar Harlingen B.V., toevoeging van drie nieuwe leidinggevenden op de gedoogbeschikking van coffeeshop De Hofnar, Franekereind 17 te Harlingen.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 16-06-2017 tot en met 23-06-2017.


De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:

 • 19-06-2017, Buorren, Wijnaldum, het plaatsen van een kunstwerk;
 • 19-06-2017, Lange Lijnbaan 63, Harlingen, het uitbreiden van een bedrijfspand;
 • 22-06-2017, Nicolaas Beetsstraat 40, Harlingen, het plaatsen van een erfafscheiding;
 • 09-06-2017, Oude Trekweg 101, Harlingen, het bouwen van een opslagloods;
 • 22-06-2017, Voorstraat 94, Harlingen, het verbouwen en restaureren van een woning;

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:

 • 21-06-2017, Noorderhaven 33, Harlingen, het bouwen van een terrasoverkapping en het intern verbouwen van het pand;
 • 22-06-2017, Nicolaas Beetsstraat 40, Harlingen, het plaatsen van een erfafscheiding;
 • 20-06-2017, Nieuwe Vissershaven 23, Harlingen, het gebruiken van het gebouw voor het houden van een wekelijkse vismarkt;

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VTH in de Groenlandsvaarder.

 

De volgende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure is verleend:

 • 20-06-2017, Westerzeedijk, Harlingen, het plaatsen van een tijdelijk gebouw;
 • 22-06-2017, Hofstraat 35, Harlingen, het brandveilig gebruiken van het pand;

Degene wiens belang rechtstreeks bij het vaststellen van de vergunning is betrokken kan daartegen binnen zes weken na dagtekening schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank, Sector Algemeen Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. (telefoonnummer: 088 3611333). Gedurende bovengenoemde termijn kan tevens, indien een beroepschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Arrondissementsrechtbank worden ingediend.

 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat zij voornemens zijn te wijzigen:

 • de omgevingsvergunning van Spaansen Holding BV voor hun bederijf aan de Lange Lijnbaan 58-60 in Harlingen.

Hierop is de uitgebreide voorbereidingsprocedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.

 

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen over de ontwerpbeschikking omgevingsrecht neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Raadscommissie 28 juni en Raadsvergadering 12 juli 2017

In de raadscommissie van 28 juni 2017 worden o.a. de volgende punten

voorbereid:

 • Jaarstukken 2016 (gemeente Harlingen)
 • Begroting Dienst SoZaWe 2018
 • Jaarrekening 2016 en begroting 2018 GR Fryslân West
 • Plan van nieuwe basisscholen
 • Kadernota Sport en Bewegen Harlingen 2017-2021
 • Raadsinformatiebrief betreffende Uitgangspuntennotitie wijzigingen GR 2018
 • Vaststellen Bestemmingsplan Plan Zuid fase 2
 • Raadsinformatiebrief Snel internet buitengebied
 • Raadsinformatiebrief REC (31 mei 2017)

In de Raadsvergadering van 12 juli 2017 wordt over de raadsvoorstellen een besluit genomen. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het Stadhuis om 19.30 uur.

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf donderdag 8 juni 2017 tot en met maandag 7 augustus 2017 is de Karremansbrug afgesloten in verband met renovatiewerkzaamheden.
 • Vanaf 3 juli tot en met 6 juli 2017 is de Zuidoostersingel (deel Franekertrekvaart-Singelstraat) en de Franekertrekvaart (deel Zuidoostersingel-Oosterstraat) afgesloten in verband met hijswerkzaamheden van de Oosterbrug.
 • Vanaf maandag 10 juli tot en met 21 juli 2017 is de Oosterparkweg, deel Kimswerderweg/Johan van Oldebarneveldstraat afgesloten in verband met het aanbrengen van riolering. Er is een omleidingsroute aanwezig. Voetbalvelden en de winkels zijn hierdoor bereikbaar.
 • Vanaf maandag 3 juli tot en met 21 juli 2017 is de Ludingaweg (Atjetille- spoor) afgesloten in verband met asfalteringswerkzaamheden.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP

28-06-2017

harlingen - Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Omgevingsloket niet beschikbaar op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli

28-06-2017

HARLINGEN - Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli 2017 wordt er een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst.

Europese bijdrage van 3,5 miljoen euro voor aanleg Vismigratierivier Afsluitdijk

28-06-2017

HARLINGEN - De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen euro bij aan de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Reacties

Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Atelier de Groot Atelier de Groot Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Faber Lederwaren en Bijouterieën Faber Lederwaren en Bijouterieën Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zensa Moda Zensa Moda Copini Opticiëns Copini Opticiëns Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Eetcafé De Lachende Koe Eetcafé De Lachende Koe Haarmode Cats Haarmode Cats Brasserie de Jasmijn Brasserie de Jasmijn Ons Food&Wine Ons Food&Wine Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Plus Lunenborg Plus Lunenborg Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant VVV Harlingen VVV Harlingen Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje IJssalon Min12 IJssalon Min12 Visie Events Visie Events Karsten Wonen Karsten Wonen Almamater Almamater Hema Harlingen Hema Harlingen Wereldwinkel Harlingen Wereldwinkel Harlingen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Albert Heijn Harlingen Albert Heijn Harlingen Vogelaar Audio Vogelaar Audio BENG Evenementen BENG Evenementen Hubo-Faber Hubo-Faber De Lichtboei De Lichtboei Fotografie Dorus Fotografie Dorus ForHim Menswear ForHim Menswear Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen
Albert Heijn Harlingen Albert Heijn Harlingen HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje Atelier de Groot Atelier de Groot Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Plus Lunenborg Plus Lunenborg Faber Lederwaren en Bijouterieën Faber Lederwaren en Bijouterieën Wereldwinkel Harlingen Wereldwinkel Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Ons Food&Wine Ons Food&Wine