CDA Harlingen

CDA Harlingen

Het CDA staat voor een toekomst met zingeving en perspectief. Een sterk netwerk met ervaren bestuurders en betrokken politici!
Lees verder...
HOOP

HOOP

Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij - Voor Harlingen is er niet alleen HOOP, maar ook zekerheid voor een mooie toekomst!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Een gezellig avondje uit!

Een gezellig avondje uit!

Koffie, Lunch, Borrel & Diner! Met de kinderen of met een groep, bij Eetcafé De Lachende Koe in Harlingen kan dat.
Lees verder...
Spaar ze alle 24!

Spaar ze alle 24!

Bij PLUS LUNENBORG spaar je nu voor 24 verschillende Mario Kart Koins. Alle favoriete karakters zijn te verzamelen: Mario, Princess Peach, Luigi en nog veel meer!
Lees verder...
ChristenUnie Harlingen

ChristenUnie Harlingen

'Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei'
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Stem 21 maart lokaal, sociaal en vertrouwd: stem op Harlinger Belang!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
PvdA Harlingen

PvdA Harlingen

Samen voor een sterke & sociale gemeente. Stem 21 maart PvdA Harlingen!
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Verantwoord, voortvarend, doelgericht. NU is de tijd voor VVD Harlingen!
Lees verder...
Westcord Hotels

Westcord Hotels

Wil jij werken bij een van de WestCord Hotels op Vlieland, Terschelling of Ameland? Bekijk de vacatures en solliciteer direct!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...
Alinex

Alinex

Regionaal uitzendbureau met verantwoordelijkheidsgevoel. Alinex is de regionale leverancier van flexibel personeel en 24/6 bereikbaar.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 12 - 2017

24-03-2017

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van week 12.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 14-3-2017, Centercom Buitenreclame BV, aanvraag voor het plaatsen van driehoeksborden van 3 april 2017 t/m 12 april 2017 ter aankondiging van het nieuwsprogramma Fryslân Hjoed van Omrop Fryslân
 • 14-3-2017, FC Harlingen, aanvraag voor het organiseren van een familieweekend van 9 juni 2017 t/m 11 juni 2017 op het voetbalcomplex van FC Harlingen te Harlingen.
 • 14-3-2017, Eetcafé De Lachende Koe, aanvraag ontheffing voor het ten gehore brengen van muziek elke donderdag vanaf 20 juli 2017 t/m 31 augustus 2017 van 19.30 tot 23.30 uur op het terras van De Lachende Koe te Harlingen.
 • 14-3-2017, Eetcafé De Lachende Koe, aanvraag voor het organiseren van het horecakaatsen op 23 juli 2017 van 11.00 tot 20.00 uur op de Voorstraat en Grote Bredeplaats te Harlingen.
 • 13-3-2017, Plus Nauta, aanvraag voor het plaatsen van een tent ten behoeve van de catering op 20 april 2017 bij het Entrepotgebouw aan de Dokkade te Harlingen.
 • 13-3-2017, HOV en Horeca Harlingen, aanvraag voor het organiseren van het Klein Amsterdam Festival op 3 september 2017 van 13.00 tot 20.00 uur in het centrum van Harlingen.
 • 10-3-2017, Café Den Smeerpaal, aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning ten behoeve van de overname van café Den Smeerpaal, Voorstraat 86 te Harlingen.
 • 9-3-2017, Café Gewoan Sven, aanvraag voor het plaatsen van een terras voor café Gewoan Sven, Lanen 39 te Harlingen.
 • 16-2-2017, Beng Evenementen, aanvraag voor het organiseren van Harlingen Ongeschut op 16 september 2017 van 19.30 tot 00.30 uur in het centrum en de grachten te Harlingen.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 14-3-2017, Mw. J. Hoekstra-van Amelsvoort, Drank- en Horecavergunning verleend voor horecabedrijf ‘Zee van tijd’, Waddenpromenade 7-3 te Harlingen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 10-03-2017 tot en met 17-03-2017.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:

 • 16-03-2017, Abraham Kuijperstraat 35, Harlingen, het kappen van een boom in de achtertuin;
 • 14-03-2017, Lanen 45, Harlingen, het maken van een sparing in een binnenwand;
 • 10-03-2017, Lange Lijnbaan 58, Harlingen, het aanleggen van een in-/uitrit en het plaatsen van een hekwerk;
 • 17-03-2017, Noorderhaven 4, Harlingen, het aanbrengen van reclame; 16-03-2017, Oude Trekweg, Harlingen, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning;
 • 17-03-2017, Stationsweg 8, Harlingen, het plaatsen van een overkapping en prijzenbord t.b.v. een tankstation;

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:

 • 17-03-2017, Abraham Kuijperstraat 35, Harlingen, het kappen van een boom in de achtertuin;
 • 17-03-2017, De Vormer 1, Harlingen, het wijzigen van de westgevel van het pand;
 • 15-03-2017, Celciusstraat 4, Harlingen, het bouwen van een bedrijfshal;
 • 13-03-2017, Zuiderhaven 73, Harlingen, het aanbrengen van markiezen;
 • 13-03-2017, Grote Bredeplaats 31, Harlingen, het wijzigen van het gebruik van het pand in lunchroom/cafetaria;
 • 13-03-2017, Noorderhaven 45, Harlingen, het wijzigen van de ramen in de voorgevel;

 

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn geweigerd:

 • 16-03-2017, Kimswerderweg 54, Harlingen, het legaliseren van reclameborden;
 • 16-03-2017, Kimswerderweg 54, Harlingen, het legaliseren van 2 reclameborden;

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VTH in de Groenlandsvaarder.

 

Sluiting KCC

Op vrijdag 14 april 2017 (Goede Vrijdag) en maandag 17 april 2017 (Paasmaandag) is het Klantcontactcentrum gesloten.

 

Stremming Grensweg

In week 12 is de Grensweg afgesloten voor auto’s en vrachtwagens.

 

Raadscommissie 29 maart en Raadsvergadering 12 april

In de raadscommissie van 29 maart worden o.a. de volgende punten voorbereid:

 •  Oprichting N.V. Port of Harlingen;
 • Begroting FUMO;
 • Bestek aanbesteding accountant;
 • Kadernota begroting 2018;
 • Financiële verordening.

In de Raadsvergadering van 12 april wordt hier een besluit over genomen. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het Stadhuis om 19.30 uur.

Wilt u inspreken? Dat kan in de Raadscommissie. Meldt u uiterlijk 27 maart aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl of telefonisch 14 0517.

 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat zij hebben besloten een omgevingsvergunning (revisie) te verlenen aan Maatschap K. en M.S. Tigchelaar voor:

 • hun varkenshouderij aan de Haulewei 8-11 in Wijnaldum in verband met het uitbreiden van het dierenaantal in de bestaande stallen en het wijzigen van stalsystemen.

 

Hierop is de uitgebreide voorbereidingsprocedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 maart 2017 voor zes weken ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.

Tegen de vergunning kan de aanvrager binnen zes weken beroep instellen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening kunt u sturen naar de Rechtbank Noord Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 8700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal beroep instellen en/of een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Gratis compost als beloning voor scheiden gft- en groenafval

Al een groot aantal jaren scheidt u uw groene afval van het andere huishoudelijk afval. De gemeente Harlingen wil u graag belonen voor deze inspanning. Daarom biedt de gemeente Harlingen samen met Westra Groenrecycling BV een beperkte hoeveelheid compost gratis aan.

 

Gratis compost ophalen op vrijdag 24 maart 2017

Op vrijdag 24 maart 2017 kunnen inwoners van de gemeente Harlingen van 13.00 tot 16.00 uur gratis compost ophalen op het parkeerterrein van de Waddenhal. Per voertuig mag maximaal een halve kuub worden meegenomen. Hoewel er een flinke berg compost zal liggen, geldt het motto: “OP=OP”.

 

Gemeente

Meer nieuws

‘Ik eet het beter’ programma van start bij basisscholen in Harlingen en Achlum

24-03-2017

HARLINGEN - Albert Heijn Harlingen levert boodschappenpakket voor lessen in gezonde voeding.

De laatste, maar zeker de belangrijkste voorstelronde: Jack en Angelique!

24-03-2017

HARLINGEN - The Circle of Live, de cirkel van de Proms: Jack en Angelique, bedenkers van de Proms in Concert by Jack Heaven.

Kaarten Proms in Concert by Jack Heaven uitverkocht!

24-03-2017

HARLINGEN - De kaarten voor het Proms in Concert by Jack Heaven op zaterdag 25 maart a.s. in de Grote Kerk in Harlingen zijn volledig uitverkocht.

Reacties

Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Ons Food&Wine Ons Food&Wine Almamater Almamater Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Fotografie Dorus Fotografie Dorus Karsten Wonen Karsten Wonen Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Eetcafé De Lachende Koe Eetcafé De Lachende Koe Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE De Lichtboei De Lichtboei Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Faber Lederwaren en Bijouterieën Faber Lederwaren en Bijouterieën Hema Harlingen Hema Harlingen Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Copini Opticiëns Copini Opticiëns Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Dio Jurien Dio Jurien Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus BENG Evenementen BENG Evenementen Brasserie de Jasmijn Brasserie de Jasmijn Visie Events Visie Events ForHim Menswear ForHim Menswear VVV Harlingen VVV Harlingen Wereldwinkel Harlingen Wereldwinkel Harlingen Vogelaar Audio Vogelaar Audio HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor IJssalon Min12 IJssalon Min12 Albert Heijn Harlingen Albert Heijn Harlingen Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Zensa Moda Zensa Moda Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Atelier de Groot Atelier de Groot Plus Lunenborg Plus Lunenborg Haarmode Cats Haarmode Cats
Plus Lunenborg Plus Lunenborg Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Haarmode Cats Haarmode Cats Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Ons Food&Wine Ons Food&Wine VVV Harlingen VVV Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE De Lichtboei De Lichtboei Hubo-Faber Hubo-Faber Copini Opticiëns Copini Opticiëns Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt