Wil je varen?

Wil je varen?

Op zee of in de binnenvaart? Wij leiden op van matroos via stuurman en machinist naar schipper of zelfs kapitein op zee!
Lees verder...
Een gezellig avondje uit!

Een gezellig avondje uit!

Koffie, Lunch, Borrel & Diner! Met de kinderen of met een groep, bij Eetcafé De Lachende Koe in Harlingen kan dat.
Lees verder...
Visser ATR

Visser ATR

U wilt toch ook de beste prijs voor uw oud ijzer en metalen? Bekijk onze prijzen!
Lees verder...
Smurfen sparen bij PLUS!

Smurfen sparen bij PLUS!

Bij PLUS LUNENBORG kun je nu sparen voor Smurfen. Spaar ze alle 24 en Smurf ze overal op!
Lees verder...
Grijmans advocaten

Grijmans advocaten

Scheiden vanaf € 130,= all inn vraag naar de mogelijkheden. Locaties in Harlingen en Bolsward. Gratis inloopspreekuur!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Vanaf 1 april 2017 gaat de bouw weer los en zijn we open voor publiek. Kom kijken en klim aan boord. Tot dan!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Westcord Hotels

Westcord Hotels

Wil jij werken bij een van de WestCord Hotels op Vlieland, Terschelling of Ameland? Bekijk de actuele vacatures bij WestCord Hotels op de Wadden. Solliciteer direct!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de verschillende producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Algemene Beschouwingen Harlinger Belang

26-10-2016

HARLINGEN - Na het lezen van de Programmabegroting 2017 delen wij de conclusie, dat Harlingen zich als relatief kleine en zelfstandige gemeente, sterk manifesteert.

Niet alleen op financieel gebied, maar ook op andere terreinen. Met deze begroting investeren wij in mensen, in werk en in de stad!

 

Daarbij verwijzen wij naar de ontwikkelingen in het sociaal domein, de aanleg en het onderhoud van wegen, de diverse bouwplannen en -activiteiten van de woningbouwcoöperatie en private ontwikkelaars, het stap voor stap bouwen aan het toeristisch visitekaartje de Willemshaven, de restauraties van het Stadhuis, het Hannemahuis en de bibliotheek. En dit is slechts een kleine bloemlezing. Er is alom reuring. We zijn goed bezig!

 

Bij al deze activiteiten er ook nog in slagen om een sluitend meerjarenperspectief te laten zien, met daarin ruimte voor nieuw beleid, is geen sinecure. Natuurlijk hebben wij nog wensen, maar op hoofdlijnen is Harlinger Belang van mening, dat het college daadkracht toont op basis van het coalitieprogramma, dat wij samen met de PvdA en het CDA zijn overeengekomen. Daarom onze complimenten voor het college en de organisatie!

 

Wij blijven de gemeente Harlingen sterker, mooier en socialer maken. Daarom vragen wij het college dan ook aandacht voor de volgende punten.

 

 1. Parkeren

Het afgelopen jaar is het parkeerbeleid flink gewijzigd. Harlinger Belang heeft zich hier eerder sterk voor gemaakt. Het huidige beleid is duidelijker en eerlijker. Inwoners betalen daarbij minder en bezoekers van onze stad hebben meer ruimte gekregen. De overlast van het ‘eilander blik’ was met de komst van het vignet reeds afgenomen. We zijn op de goede weg!

Echter, het kort parkeren kan men niet los zien van het lang parkeren. Wij zijn erop gebrand, om nog in deze bestuursperiode, hiervoor de nodige stappen te zetten.

 

  1. Waddenpromenade

Harlinger Belang vindt nog steeds dat het lang parkeren nabij de Tjerk Hiddessluizen moet worden geconcentreerd. Daarbij is het van belang om een veilige en aantrekkelijke route naar de veerbootterminal te realiseren. En hoewel het goed is om te horen dat hierover gesprekken plaatsvinden, dringen wij nogmaals aan op een spoedige aanpassing van dit gebied. Harlinger Belang pleit hierbij voor meer ruimte voor recreatie, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, en juist minder ruimte voor auto’s, touringcars en bagageafwikkeling.

 

  1. Gebied rondom N31

Eind 2017 zullen de werkzaamheden aan de N31 voltooid zijn. Het wordt tijd om na te denken over de inrichting van de hierbij vrijkomende gronden. Harlinger Belang ziet in dit gebied veel groen terugkomen, met voldoende recreatievoorzieningen, zoals wandel- en fietspaden. Wat ons betreft is dit gebied straks een ‘groene long’ van Harlingen.

 

  1. Openbare ruimte

Doordat wij hiervoor geld beschikbaar hebben gesteld, is in de afgelopen jaren veel achterstallig onderhoud weggewerkt. Toch blijft Harlinger Belang van mening, dat de kwaliteit van het openbaar groen beter kan en moet. Het algehele onderhoudsniveau bespreken we binnenkort, maar u kent nu alvast onze inzet daarbij.

De milieuvriendelijke onkruidbestrijding laat naar onze mening te wensen over. Het is goed om te lezen dat hiervoor in 2017 extra geld beschikbaar komt, hoewel wij ons tegelijkertijd afvragen of dit wel voldoende is.

Harlinger Belang is voor een mooie, opgeruimde stad als visitekaartje voor de eigen inwoners en haar bezoekers. Maar het ene groen hebben we liever dan het andere...

 

  1. Volkshuisvesting

Steeds vaker bereiken ons signalen over een gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen. Wij zijn blij met de afspraken in de Woonvisie en het daaraan gekoppelde Woningbouwprogramma. Hierin wordt een uitbreiding van woningen voorzien. Wel dringen wij er bij het college op aan, om scherp toe te zien dat de ontwikkelaars hun prestaties ook nakomen. Wat ons betreft zijn deze afspraken ook niet in beton gegoten, zo lang het doel, om snel te voorzien in de woningbehoefte, daarbij wordt nagestreefd.

 

  1. Sociaal domein

In 2017 start het nieuwe kwijtscheldingsbeleid. Een beleid dat vele malen ruimer en eerlijker is. Gelet op ons verkiezingsprogramma, zal het niet verbazen, dat wij hiermee erg gelukkig zijn. Armoede is niet iets, waarmee je te koop loopt. Veelal is armoede omgeven door schaamte. Harlinger Belang wil dat de gemeente bij de armoedebestrijding een proactieve houding aanneemt en helder communiceert. Behalve het stadsteam en gebiedsteam pleiten wij voor een website waarop mensen, na het invullen van hun woonsituatie en inkomen, direct zien voor welke regelingen zij in aanmerking komen en bij wie ze hiervoor moeten zijn.

 

Wij zijn tevreden dat de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in Harlingen op € 8,50 per uur blijft. Harlingen wijkt hiermee in positieve zin af van de andere gemeenten, met wie wij samen de Sociale Dienst Noordwest-Fryslân vormen. Het onderstreept ook onze wens om als regiegemeente zelf het beleid te vormen. Ondanks de door Den Haag opgelegde bezuinigingen, kiezen wij voor een ruimhartig sociaal beleid!

 

Vorig jaar hebben we het college opgeroepen om inzake arbeidsparticipatie met een vernieuwende en waar nodig onorthodoxe aanpak te komen. In 2017 komt het college met plannen en zal in Harlingen tevens een dagbesteding worden gevestigd. Wij spreken onze steun daarvoor uit!

 

Momenteel wordt bij gemeentelijke aanbestedingen op beperkte schaal gewerkt met werk-/leerplekken. Voorbeelden hiervan zijn bij de verdiepte N31 en bij de restauratie van de monumentale bruggen. Wij zijn hier erg content mee, maar wat ons betreft mag de ambitie nog hoger. Harlinger Belang wil dat er bij opdrachtnemers nog meer aangedrongen wordt op social return en het aanbieden van werk-/leerplekken.

 

  1. Economie

Het aanstellen van een binnenstadmanager kan bij ons op grote bijval rekenen. Wij zijn ervan overtuigd, dat deze functionaris het verschil kan maken om leegstand en verpaupering tegen te gaan en de stad nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken voor de inwoners en de bezoekers.

 

  1. Tot slot

Harlinger Belang ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er zullen altijd wensen blijven en de taak is nooit af. Constructieve kritiek hoort hier vanzelfsprekend bij. Onvoorziene ontwikkelingen nopen vaak tot aanpassing van het beleid, maar wij willen op een positieve wijze blijven investeren in onze gemeente. Zoals we eerder al zeiden: investeren in mensen, in werk en in de stad!

 

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Algemene Beschouwingen 2016 VVD Harlingen

26-10-2016

HARLINGEN - De VVD wil de inwoners van Harlingen serieus nemen...

Afvalkalender Harlingen 2017

26-10-2016

HARLINGEN - De gemeente Harlingen is in 2016 gestart met de afvalapp van Omrin.

Havenverzelfstandiging nagenoeg een feit: kansen voor het bedrijfsleven en de gemeente

26-10-2016

HARLINGEN - De gemeente gaat de exploitatie van de havens in 2017 onderbrengen in een nog op te richten havenbedrijf.

Reacties

Visie EventsVisie Events Karsten WonenKarsten Wonen Zwembad Het Derde HaadZwembad Het Derde Haad Hotel Café Restaurant "Zeezicht"Hotel Café Restaurant "Zeezicht" ForHim MenswearForHim Menswear Joachim de Ruijter FotografieJoachim de Ruijter Fotografie IJssalon Min12IJssalon Min12 Fotografie DorusFotografie Dorus Jumbo Olaf HermusJumbo Olaf Hermus Haarmode CatsHaarmode Cats VVV-TIP HarlingenVVV-TIP Harlingen Ons Food&WineOns Food&Wine Maatschap Fysiotherapeuten HarlingenMaatschap Fysiotherapeuten Harlingen Zeilcharter BoreasZeilcharter Boreas De Jager Accountancy B.V.De Jager Accountancy B.V. Eetcafé NooitgedagtEetcafé Nooitgedagt De LichtboeiDe Lichtboei Salon & Parfumerie RonaSalon & Parfumerie Rona Hubo-FaberHubo-Faber Harlinger Ondernemersvereniging (HOV)Harlinger Ondernemersvereniging (HOV) Brasserie de JasmijnBrasserie de Jasmijn Harlinger PoffertjeskraamHarlinger Poffertjeskraam Vogelaar AudioVogelaar Audio BENG EvenementenBENG Evenementen Albert Heijn HarlingenAlbert Heijn Harlingen Copini OpticiënsCopini Opticiëns Anna Casparii Hotel Café RestaurantAnna Casparii Hotel Café Restaurant Eetcafé De Lachende KoeEetcafé De Lachende Koe Dio JurienDio Jurien Hema HarlingenHema Harlingen Atelier de GrootAtelier de Groot Wereldwinkel HarlingenWereldwinkel Harlingen Zensa ModaZensa Moda HoMMM!nga's Fijne WinkeltjeHoMMM!nga's Fijne Winkeltje Strandpaviljoen 't ZiltStrandpaviljoen 't Zilt Plus LunenborgPlus Lunenborg Harry Greve Gitaar- en BasgitaarlessenHarry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Faber Lederwaren en BijouterieënFaber Lederwaren en Bijouterieën
Jumbo Olaf HermusJumbo Olaf Hermus Harlinger Ondernemersvereniging (HOV)Harlinger Ondernemersvereniging (HOV) Hotel Café Restaurant "Zeezicht"Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Fotografie DorusFotografie Dorus Plus LunenborgPlus Lunenborg Kamsma SchoenenKamsma Schoenen Eetcafé De Lachende KoeEetcafé De Lachende Koe Expert HogerhuisExpert Hogerhuis Eetcafé NooitgedagtEetcafé Nooitgedagt Strandpaviljoen 't ZiltStrandpaviljoen 't Zilt AlmamaterAlmamater HoMMM!nga's Fijne WinkeltjeHoMMM!nga's Fijne Winkeltje